Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats

Wilt u bij uw eerste bezoek graag het volgende meenemen: uw eventuele verwijzing, uw verzekerings bewijs, een identiteitsbewijs (wij zijn verplicht indentiteit te controleren) en een handdoek voor op de behandelbank . 

Indien u verhinderd bent, dient een afspraak minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Als dit niet het geval is dan zijn wij genoodzaakt om het volledige tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen.

Betreft Corona nog het volgende: Wij vragen u nog niet naar de praktijk te komen wanneer u ernstige verkoudheidsklachten, verhoging of andere corona gerelateerde klachten heeft . Dit omdat wij ook veel kwetsbare clienten behandelen. Indien nodig doe voor u komt dan eerst een zelftest. Dit geldt voor u, maar ook voor ons. Wij volgen hierbij de landelijke richtlijnen van het RIVM en het KNGF.

Bij afwezigheid van de behandelend fysiotherapeut door bijvoorbeeld vakantie of ziekte, wordt de behandeling in overleg met u door een collega overgenomen. Bij acute afwezigheid kan het voorkomen dat u niet tijdig geïnformeerd kan worden over het overnemen van de behandeling of dat wij genoodzaakt zijn de behandeling af te zeggen.

Onze praktijk is aangesloten bij alle verzekeringsmaatschappijen. Als er een passende verzekering is, dan worden de behandelingen rechtstreeks gedeclareerd bij de verzekering. Bij zorg buiten het verzekerde pakket, geldt ons particuliere tarief ( zie ook bij tarieven en vergoedingen) en sturen wij een particuliere nota, bij voorkeur per email. Het door de therapeut ingestelde behandelprotocol is niet afhankelijk van het aantal behandelingen dat door de verzekering wordt vergoed. Iedereen die onder behandeling is zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden of onze zorg vergoed wordt. Dit in verband met het verplichte eigen risico of beperkte vergoeding voor fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering. Indien in het lopende kalenderjaar al een andere fysiotherapeut bezocht is, kunnen wij dit niet inzien en kan dat gevolgen hebben voor de overgebleven aantal behandelingen dat vergoed wordt. Alle zorg die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar is te alle tijden voor eigen rekening en daarvoor sturen wij een particuliere nota.

Wij conformeren ons aan de gedragscode van het genootschap voor fysiotherapie (KNGF) betreffende privacy en bejegening. Deze gedragscode is op verzoek ter inzage verkrijgbaar. 

Bij het onder behandeling zijn binnen onze praktijk, geldt automatisch instemming met deelname aan een klanttevredenheidsonderzoek via Mediquest (een regel opgelegd door de zorgverzekeraars) en LDF (Landelijke Database Fysiotherapie) ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit (voorwaarde van enkele zorgverzekeraars). Als daar bezwaar tegen is, dan kan dat doorgegeven worden aan uw behandelaar. Meer informatie hierover is op verzoek ter inzage verkrijgbaar.

Indien er een klacht is over onze praktijk of een therapeut, dan kan deze schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij de praktijk. Wij conformeren ons aan de klachtenprocedure van het genootschap voor fysiotherapie (KNGF).

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen en/of bezittingen van bezoekers.