Specialisaties

Fysiotherapie

Fysiotherapeuten zijn de deskundigen als het gaat om het menselijk bewegingsapparaat. We behandelen mensen die in het dagelijks leven belemmerd worden bij het bewegen, bijvoorbeeld door pijn, bewegingsbeperking, overbelasting, blessures, aandoeningen of houdingsproblematiek.

Bij de eerste afspraak proberen we een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten te verkrijgen, door eerst  in een vraaggesprek te achterhalen wat het probleem is en hoe de ontstaanswijze hiervan is geweest. Vervolgens vindt een lichamelijk onderzoek plaats. Op basis daarvan gaan we samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders.

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is oefentherapie. Deze is bedoeld om de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te beïnvloeden en spierkracht te vergroten en om een goede bewegingscontrole, spiercontrole en coördinatie te verkrijgen. Maar ook indien nodig oefeningen om uw houding te verbeteren of beter te leren ontspannen.Ter ondersteuning van de oefentherapie, of om voorwaarden te scheppen dat oefeningen goed kunnen worden uitgevoerd maken wij ook gebruik van mobilisatietechnieken om de beweeglijkheid te verbeteren, massage en rekkingstechnieken om verhoogde spierspanning of pijn te verminderen . Wij passen meestal de combinatie van hands-on technieken en oefentherapie toe. 

Als onderdeel van de behandeling doet u zelf ook oefeningen thuis. Deze worden toegespitst op uw situatie en mogelijkheden. Het gaat erom dat u zich ervan bewust wordt wat de beste manier van bewegen is en vertrouwen krijgt in uw lichaam.

We geven verder preventief advies en voorlichting. Door deze adviezen leert u voldoende en verantwoord te bewegen. Zo wordt u zich ervan bewust wat wel goed is en wat problemen veroorzaakt. Het is heel belangrijk dat u begrijpt waarom uw klachten zijn ontstaan en waarom zelfherstel soms achterblijft of onvoldoende plaatsvindt. Wij kijken dus heel goed naar oorzaak en gevolg , welke factoren uw herstel belemmeren en hoe u zelf weer regie over uw klachten krijgt, om zo goed mogelijk weer te functioneren. Dit om herhaling of verergering van uw klachten te voorkomen. Daar bent u natuurlijk op lange termijn het meest bij gebaat. Het doel is dat u weer zoveel mogelijk zelfstandig kunt doen. Het is het belangrijkst dat u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten , bijvoorbeeld door regelmatig zelf thuis oefeningen te doen. Soms begeleiden we ook patiënten om met een beperking te leren leven het hem of haar helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen.

De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten.

Het is belangrijk goed aan te geven wat u voelt en uitleg te vragen wanneer iets niet duidelijk is. Goede communicatie tussen u en ons draagt bij aan uw herstel.

Wij baseren ons werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en ervaringen vanuit de praktijk en vertalen die kennis in onze behandelingen. 

(bron: KNGF, vrij vertaald)

Kinetic Control

Bewegen is een medicijn, gezond bewegen wordt in onze hedendaagse maatschappij steeds belangrijker en waardevoller. De manier van ons bewegen wordt gedurende ons leven beïnvloed door vele factoren, waaronder helaas ook pijn, blessures, vermoeidheid en bewegingsbeperking in gewrichten

Hedendaags wetenschappelijk onderzoek toont duidelijk aan dat personen met pijn een afwijkend bewegingspatroon vertonen. Ze sturen hun lichaam zeer eenzijdig aan, waardoor overbelastingsklachten al bij matige inspanning optreden. Door pijn, overbelasting of een gewoontehouding ontstaan er compensaties en veranderingen in de samenwerking tussen spieren rondom een gewricht. Dit kan de oorzaak zijn dat klachten steeds terugkeren of dat het herstel vertraagd of niet volledig plaatsvindt.

Oefentherapie in de vorm van basale oefeningen of training in de sportschool zullen niet baten omdat het mechanisme wat verantwoordelijk is voor de veranderende aansturing van het lichaam niet wordt getraind.

De methode van Kinetic Control spoort de disbalans tussen de spiergroepen op en traint door specifiek oefenen die spieren die verminderd worden aangestuurd,  en veranderde kracht of flexibiliteit hebben ontwikkeld.

Dit alles om weer een gezond bewegingspatroon te verkrijgen en te voorkomen dat klachten weer terugkomen.

(bron: Scholing Randstad West, vrij vertaald)

Manuele therapie

Een manueel therapeut is een gespecialiseerd fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een aanvullende opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. De manueel therapeut heeft zich gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van patiënten met pijn en/of bewegingsklachten en in het bijzonder klachten van de wervelkolom.

Daarbij gebruikt een manueel therapeut een aantal speciale technieken waarvan  de manipulatie, de bekendste is. Maar ook rustig bewegen of spierrekkingstechnieken behoren tot de mogelijkheden. De effecten van deze technieken zijn vaak direct merkbaar: een verbetering van de beweeglijkheid en een afname van de pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Door de gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van klachten te beoordelen.

Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

  • hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom,
  • nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen,
  • lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen,
  • hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn,
  • duizeligheid bij het bewegen van de nek,
  • gewrichtsklachten aan armen en benen.
  • heupklachten

Als je je herkent in één van deze klachten kun je zonder verwijzing een screening laten doen. Tijdens een vervolgonderzoek zal blijken of en hoe jouw specifieke klacht verholpen kan worden. Direct na de eerste afspraak heb je dus duidelijkheid over de verdere behandeling.

(bron: NVMT)