Tarieven

Onze praktijk heeft een contract met alle zorgverzekeraars in Nederland.

De kosten voor de behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd, indien u aanvullend bent verzekerd of bij een chronische indicatie (lijst Borst) vanaf de 21ste behandeling*, conform het door de zorgverzekeraar vastgestelde tarief.

U kunt zelf op uw polis controleren of u voor fysiotherapie bent verzekerd en hoeveel behandelingen er worden vergoed.

Indien u niet aanvullend bent verzekerd of voor behandelingen die buiten de aanvullende verzekering vallen, gelden de volgende tarieven.

Tarieven 2023 in Euro’s

Intake en onderzoek na verwijzing 57,50
Screening, intake en onderzoek (zonder verwijzing) 57,50
Zitting fysiotherapie 42,00
Zitting manueel therapie 50,00
Aan huis toeslag 14,00
Lange zitting fysiotherapie (voor patiënten met complexe en meervoudige zorgvragen) 61,00
Eenmalig adviserend consult of second opinion, incl. verslag 61,00
Telefonisch consult (per 10 minuten) 13,00
Eenvoudige korte rapporten aan derden** 20,00
Meer gecompliceerde rapporten aan derden** 39,00
Verstrekte verband en hulpmiddelen 6,00

Een afspraak dient uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd, anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

*Vanaf de 21ste behandeling worden deze vergoed vanuit de basisverzekering. Let hierbij wel op de eigen risico voorwaarden vanuit  uw verzekering.

**Hieronder valt vanzelfsprekend niet de verslaglegging naar de huisarts of specialist.