Voor Verwijzers

Buiten de al aanwezige informatie op deze site, vindt u hier extra informatie en toelichting die u als verwijzer meer duidelijkheid kan geven over onze behandelwijze en mogelijkheden.

Contactgegevens

Telefoon: 020-4207361 of mobiel  (alleen voor verwijzers): 06-40723604

Mail: info@fysiohvr.nl

Zorgmail: 500119705@lms.lifeline.nl

Verwijzen

Indien u verwijst, ontvangen wij graag een schriftelijke verwijzing op papier of per zorgmail. Indien iemand met verwijzing door ons behandeld wordt, zijn wij bij een eventuele materiële controle door de zorgverzekeraar verplicht een bewijs hiervan te laten zien.

Er is altijd een verwijzing nodig bij behandeling aan huis, een chronische indicatie of een eenmalig fysiotherapeutisch consult.

Directe toegankelijkheid en hoe wij hiermee omgaan

Sinds 2006 is het mogelijk zonder verwijzing naar de fysiotherapeut of manueeltherapeut te gaan.Wij zijn opgeleid om een goede screening uit te voeren, om rode vlaggen en contra indicaties te herkennen en indien nodig de patiënt eerst naar u als huisarts te sturen.

Wij zullen u te allen tijde berichten dat een patiënt in behandeling is geweest middels een verslag.

Eenmalig fysiotherapeutisch consult

U kunt een eenmalig fysiotherapeutisch consult aanvragen. De fysiotherapeut onderzoekt de patiënt en rapporteert aan de consult vragende arts zijn bevindingen en advies op zowel stoornis, beperking als participatieniveau en geeft aan of er een indicatie is voor fysiotherapie of andere specialisatie. Op grond van de aanvraag voor een consult kan niet worden behandeld. De beslissing over het verdere beleid ligt bij u als arts. Voor het eenmalig consult is wel een verwijzing nodig.

Korte uitleg over therapievormen en specialisaties

Fysiotherapie

Wij kiezen voor een actieve aanpak, waarbij het laten begrijpen van het probleem en hoe hier zelf de regie over te krijgen een belangrijk onderdeel is. Het opsporen van herstelbelemmerende factoren is hierbij belangrijk. De nadruk van de behandeling ligt op oefentherapie.  Ter ondersteuning van de oefentherapie, of om voorwaarden te scheppen zodat oefeningen goed kunnen worden uitgevoerd maken wij ook gebruik van mobilisatietechnieken, massage en rekkingstechnieken om verhoogde spierspanning of pijn te verminderen. Wij passen meestal een combinatie van hands-on technieken en oefentherapie toe.

Manueel therapie

Therapie gericht op arthrogene wervelkolom problemen met of zonder neurologische stoornissen.

Ook perifere arthrogene beperkingen zijn vaak met manueel therapeutische technieken te behandelen.

Kinetic control

Kinetic control is een bewegings- en stabilisatietraining waarbij de disbalans in het gebruik van spieren wordt hersteld. Het vinden, aansturen en trainen van de juiste balans in samenwerking in spiergroepen rondom een gewricht is hier het doel.

Door pijn, overbelasting of een gewoontehouding ontstaan er compensaties en veranderingen in de synergie tussen spieren rondom een gewricht. Dit kan de oorzaak zijn dat klachten recidiveren of dat het herstel vertraagd of niet volledig plaatsvindt.

De methode van Kinetic Control spoort deze disbalans op en traint door specifiek oefenen die spieren die een verminderde aansturing, kracht of flexibiliteit hebben ontwikkeld . Hierbij draait het om efficiënte coördinatie, kracht en mobiliteit en de juiste samenhang hiertussen.

Problematiek

Graag zien wij patiënten met de volgende problematiek:

  • nek- en rugklachten
  • (sport) blessures
  • preoperatieve training en postoperatieve revalidatie. Bij de preoperatieve training willen we graag de spiercontrole oefenen, de mobiliteit zoveel mogelijk behouden en alvast thuis oefenen met krukken en zich daar bevindende obstakels bekijken als bijv. drempels , trappen, en het oefenen van ter plaatse uit te voeren transfers, zodat in de postoperatieve fase, waar pijn en eventueel angst in de weg kunnen staan, de technieken beheerst worden 
  • recidiverende klachten. Een probleem bij recidieven is dat er een vergrote kans is dat compensatie in bewegen is ontstaan, een verminderde aansturing van verschillende spiergroepen en een aangepaste houding en eventueel bewegingsangst. Met name mijn kinetic control opleiding waarbij gerichte oefeningen helpen bij het voorkomen van recidieven en het aanleren van het juiste bewegingspatroon rondom een gewricht voorop staan is hierbij een goed instrument. 
  • chronische aandoeningen als artrose, overbelasting-syndromen, fibromyalgie, evenals een behandelprogramma bij chronische pijn; Hierbij staat het cognitieve gedragsmatige aanpak voorop. Ik werk nauw samen met psychologe Milly Smit. We hebben samen een programma ontwikkeld bij chronische pijn en aandoeningen waarbij educatie en gecombineerd behandelen op ons eigen domein voorop staan. Het liefst zien ook wij mensen voordat sensitisatie al is opgetreden, maar het gevaar op chroniciteit op de loer ligt.
  • neurologische syndromen zoals Multiple Sclerose en CVA. Ik heb in mijn revalidatie tijd hier veel ervaring mee opgedaan en ik zie veel mensen in de eerste lijn met deze problematiek.
  • behandeling van kwetsbare ouderen; Door de vergrijzing komen er steeds meer kwetsbare ouderen die thuis blijven wonen. Langer thuis blijven wonen houdt in dat kwetsbare ouderen gezond en mobiel moeten blijven. En het valgevaar tot een minimum moeten beperken.  Fysiotherapie kan een positieve invloed op preventie en herstel hebben. De behandeling is gericht op het vergroten van de lichamelijke activiteit, zelfredzaamheid en (sociale) participatie van de patiënt. Denk hierbij aan: Oefeningen voor conditie, kracht en beweeglijkheid van gewrichten, balans en coördinatie. Oefeningen om valgevaar te verminderen, of oefeningen om makkelijker te (trap)lopen, en opstaan uit de stoel. Aanpassingen van bijvoorbeeld een loophulpmiddel, en een signalerende functie.